Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
środa, 28 listopad 2012 23:00

Rodzaje umów o pracę Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Rodzaje umów o pracę © marlee - fotolia.com

Każda umowa o pracę jest umową dwustronnie zobowiązującą, dodatkowo – umową wzajemną, z której wynika dla każdej ze stron obowiązek spełnienia świadczenia w zamian za świadczenie drugiej strony (tak zwane - do ut des). Kodeks pracy wyróżnia 4 podstawowe rodzaje umów o pracę: na czas próbny, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy oraz na czas nieokreślony.

Pierwszą z umów, która zostanie tutaj opisana jest umowa na czas próbny. Jest to umowa terminowa, ale różni się ona od innych umów terminowych szczególnym przeznaczeniem. Umowa na czas próbny ma na celu sprawdzenie pracownika przez pracodawcę – a konkretnie – jego przydatność do pracy. Pracownik poprzez zawarcie umowy o pracę ma możliwość sprawdzenia warunków pracy w zatrudniającym go zakładzie. W praktyce umowy na czas próbny zawierane są bardzo często, mimo iż są one fakultatywne – pracodawca może od razu zawrzeć na przykład umowę na czas określony. Okres próby nie może przekraczać trzech miesięcy – może zaś trwać krócej.

Kiedy rozpoczyna się okres próbny? Jest on definiowany jako dzień rozpoczęcia pracy (powinno być to zawarte w umowie). Jeżeli terminu tego nie określono, okres próbny rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy. Umowa na czas próbny rozwiązuje się z upływem okresu próby o ile nie uległa wcześniej wypowiedzeniu, rozwiązaniu bez wypowiedzenia, rozwiązaniu na mocy porozumienia stron bądź wygaśnięcia. Kiedy strony chcą przedłużyć zatrudnienie, powinny one zawrzeć nową umowę o pracę – umowę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy lub na czas nieokreślony.

Drugą z umów wymienioną w Kodeksie pracy jest umowa na czas określony. Jest ona zawierana na czas wykonania zadań oznaczonych w czasie. Umowa na czas określony zawierana jest do końca okresu ustalonego kalendarzowo albo do momentu dającego się w czasie oznaczyć przez wskazanie faktu, który ma w przyszłości nastąpić. Sama umowa zawiera bowiem termin końcowy stosunku pracy.

Umowa na czas określony jest z reguły niekorzystna dla pracownika. Trzyma go w niepewności co do stałości jego zatrudnienia. Kodeks pracy ogranicza możliwość zawarcia umowy na czas określony – trzecia umowa na czas określony przekształca się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony, jeśli przerwa między kolejnymi umowami nie przekracza jednego miesiąca. Wyjątkiem są tutaj umowy na zastępstwo.

Nie ma ograniczeń co do trwania umowy na czas określony. O ile inaczej nie stanowią przepisy szczególne, należy przyjąć, że strony mają dowolność w ustalaniu terminów końcowych umów na czas określony. Długi okres trwania umowy na czas określony nie może być uznany za sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem umowy lub z zasadami współżycia społecznego. Umowa, która nie wskazuje terminu końcowego, nie jest umową na czas określony, nawet jeżeli zostanie tak nazwana przez strony.

Kolejną z umów jest umowa na czas wykonania określonej pracy. Podobnie jak umowa na czas określony – umowa ta jest odmianą terminowej umowy o pracę. Jest ona zawierana w celu świadczenia przez pracownika pracy wchodzącej w zakres pewnego oznaczonego i z góry ograniczonego w czasie zadania. Umowa ta nie wskazuje dnia zakończenia stosunku pracy (nawet pośrednio) – rozwiązanie tego stosunku uzależnione jest od przyszłego zdarzenia w postaci zakończenia określonej pracy.

Umowa na czas wykonania określonej pracy dochodzi do skutku, gdy strony zgodnie określają rodzaj pracy, która będzie świadczona przez pracownika i postanawiają, że będzie to umowa na czas wykonania określonej pracy. Kodeks nie przewiduje możliwości wypowiedzenia umowy na czas wykonania określonej pracy – umowy takie kończą się z dniem wykonania określonej pracy. Podobnie jak umowy na czas określony – mogą jednak ulec wcześniejszemu rozwiązaniu bez wypowiedzenia bądź wygaśnięciu na zasadach ogólnych.

Ostatnią umową o pracę, która zostanie tu omówiona jest umowa na czas nieokreślony. Jest ona umową bezterminową, nie oznacza się tutaj końcowego terminu trwania stosunku pracy. Umowa na czas nieokreślony jest umową najbardziej korzystną dla pracownika. Stwarza ona ochronę trwałości stosunku pracy. Kiedy taka umowa może być rozwiązana? Tylko w drodze wypowiedzenia z uzasadnionych powodów. Dodatkowo, jeżeli pracownik jest reprezentowany przez związek zawodowy, pracodawca musi najpierw porozumieć się z danym związkiem.

Czytany 6884 razy
Reklama:
Najnowsze