Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
wtorek, 24 czerwiec 2014 22:00

14 dni na zwrot zakupu towaru przez Internet – nadciągają zmiany w prawie konsumenckim Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
14 dni na zwrot zakupu towaru przez Internet  – nadciągają zmiany w prawie konsumenckim © yong hian lim - fotolia.com

Trwa procedura uchwalenia i wejścia w życie nowej ustawy regulującej prawa konsumenta. Ustawa ma na celu dostosowanie polskiego prawa do prawa europejskiego, w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie przepisów dotyczących umów konsumenckich. Nowe przepisy będą ujednolicały i doprecyzowały regulacje zarówno w przypadku umów zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa oraz umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów zawieranych na odległość np. przez Internet. Ustawa wejdzie w życie najprawdopodobniej z początkiem 2015 roku.

Nowa ustawa, w szczególności wprowadza następujące zmiany w prawach konsumenta:

ZMIANA TERMINU ODSTĄPIENIA OD UMOWY – dotychczasowe 10 dni na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość zostało wydłużone do 14 dni, konsumenci będą mieli więcej czasu na podjęcie decyzji o dalszym trwaniu umowy; konsumenci będą mieli możliwość skorzystania z ustalonego formularza odstąpienia; brak informacji o uprawnieniu do odstąpienia od umowy powoduje, iż uprawnienie konsumenta wygasa po roku od upływu 14 dniowego terminu.

OBOWIĄZEK UDZIELENIA INFORMACJI KONSUMENTOWI – przedsiębiorca będzie zobowiązany do udzielenia konsumentowi szeregu informacji jeszcze przed zawarciem umowy, w szczególności w zakresie cech rzeczy i świadczonych usług, informacji dotyczących i identyfikujących przedsiębiorcę, uprawnieniu konsumenta do odstąpienia od umowy i obowiązku poniesienia kosztów zwrotu rzeczy, zasadach ustalenia ceny rzeczy lub wynagrodzenia za świadczenie usług, co ma zapewniać bardzie świadome zawieranie umów przez konsumentów; co do zasady regulacje te nie będą miały zastosowania do umów w bieżących sprawach życia codziennego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY RZECZY – dotychczasowe pojęcie „niezgodności towaru z umową” zostanie zastąpione pojęciem „wady”, konsument będzie miał większy zakres uprawnień w przypadku wady rzeczy; w kodeksie cywilnym zajdą zmiany w zakresie gwarancji zwiększając uprawnienia konsumentów; w przypadku braku usunięcia wady w ramach gwarancji, konsument będzie mógł dochodzić uprawnień z rękojmi, rozszerzone zostanie pojęcie wady za nieprawidłowy montaż i uruchomienie wykonane przez przedsiębiorcę lub według jego lub producenta instrukcji.

Nowa ustawa spowoduje również zmiany w dotychczasowych regulacjach prawnych w zakresie prawa konsumenckiego. W oparciu o pierwotne założenia nowa ustawa o prawach konsumenta miała wejść w życie do 13 czerwca 2014 r. Pomimo pierwotnych założeń zmiany w prawie konsumenckim nie zaczęły jeszcze obowiązywać. Nowa ustawa przewiduje 6 miesięcy vacatio legis, co oznacza, iż zmiany wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Zatem nie jest jeszcze znany termin wejścia zmian w życie. Pomimo to warto już teraz zapoznać się z nowymi regulacjami oraz koniecznymi zmianami w dotychczasowych regulacjach.

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Czytany 1718 razy
Reklama:
Najnowsze