Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Działalność zakładu hotelarskiego ma nie tylko charakter zarobkowy, a więc jest nastawiona na zysk, ale również zawodowy. Wobec tego gość hotelowy ma prawo oczekiwać, że jego mienie wniesione do hotelu będzie należycie chronione przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem. Gość częstokroć nie ma możliwości ciągłej pieczy nad swoim mieniem, więc naturalnym jest, że zależy mu na jego bezpieczeństwie podczas jego nieobecności. Postęp technologiczny w dziedzinie transportu znacznie ułatwiający podróżowanie niewątpliwie ma wpływ na rozwój branży hotelarskiej. Wobec tego również przepisy…
czwartek, 14 sierpień 2014 22:00

Ewidencja czasu pracy

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Prawo pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, a jednym z nich jest wymóg prowadzenia ewidencji czasu pracy, która prowadzona prawidłowo jest podstawą do poprawnego rozliczenia czasu pracy pracownika, co ma zasadniczy wpływ na właściwe ustalenie wynagrodzenia za pracę. Dlatego musi ją prowadzić każdy pracodawca, niezależnie od organizacji czasu pracy danego pracownika, z wyjątkiem pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się…
środa, 13 sierpień 2014 22:00

Dłużnik skarży, a wierzyciel płaci?

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nikt nie jest nieomylny. Również w postępowaniu egzekucyjnym zdarza się, że komornik wyda błędne postanowienie lub nie podejmie stosownych działań niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia egzekucji. Co wtedy? Kodeks postępowania cywilnego w art. 767 § 1 przewiduje możliwość skierowania do właściwego sądu rejonowego przy którym działa komornik, skargę na czynności komornika celem zweryfikowania działań bądź zaniechania komornika i ewentualnie „naprawienia błędu”. Skarga powinna być wniesiona w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności (gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność…
wtorek, 12 sierpień 2014 22:00

O badaniu wariograficznym słów kilka

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ludzie od dawna starają się znaleźć uniwersalną metodę wykrywania kłamstw i nic w tym dziwnego, wszystkim nam zależy na tym, aby mieć do czynienia z osobami prawdomównymi. Problemem zdefiniowania kłamstwa zajmowali się już starożytni myśliciele. Według Arystotelesa prawdą jest zgodność sądów z rzeczywistym stanem rzeczy, którego ten sąd dotyczy. Przez kłamstwo należy więc rozumieć wypowiedź fałszywą mającą na celu wprowadzenie kogoś w błąd, ale także przemilczenie, udawanie, pozorowanie innej sytuacji niż sytuacja rzeczywista[1]. W powszechnej opinii skutecznym remedium na problem…
poniedziałek, 11 sierpień 2014 22:00

Zarys instytucji czynu ciągłego

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Jedną z najbardziej spornych w polskiej doktrynie prawa karnego jest instytucja czynu ciągłego uregulowana w art. 12 Kodeksu karnego, który stanowi: „Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego”. W doktrynie krytykuje się między innymi brak możliwości zaostrzenia wymiaru kary z powodu wielości zachowań, co ma prowadzić do nieuzasadnionego premiowania…
niedziela, 10 sierpień 2014 22:00

Spółka z o.o. bez kapitału zakładowego

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ministerstwo Sprawiedliwości planuje przeprowadzenie nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych, która szczególnie dla spółek z o.o. będzie małą rewolucją. Zakładane jest przede wszystkim obniżenie minimalnego progu kapitału zakładowego dla nowych spółek do 1 zł, a nawet możliwości tworzenia spółek bez takiego kapitału, w oparciu o udziały beznominałowe. Jednocześnie rząd zamierza stworzyć odpowiednie zabezpieczenia dla wierzycieli spółek.  Po nowelizacji spółka z o.o. będzie mogła działać w trzech wariantach: Klasycznym – funkcjonującym zgodnie z obecnymi zasadami, a więc opartym na kapitale zakładowym i udziałach o określonej wartości nominalnej. Nastąpi jednak obniżenie minimalnego progu kapitału zakładowego z 5.000 zł do 1…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nabycie spółki za pieniądze spółki? Brzmi kusząco. Pod zgrabną nazwą financial assistance kryje się finansowanie przez spółkę nabycia lub objęcia jej akcji własnych. Konstrukcja ta często wykorzystywana jest przy wykupach menadżerskich. Menadżerowi zamierzający nabyć akcje spółki potrzebują środków na realizację transakcji. Sama spółka może ułatwić przeprowadzenie takiego zamierzenia albo przez udzielenie finansowania (w postaci pożyczki, zaliczkowej wypłaty) albo poprzez udzielenie zabezpieczenia dla finansowania od innego podmiotu (m.in.  banku) – np. poręczenia. Przykładowa transakcja z wykorzystaniem financial assistance może wyglądać tak: grupa inwestorów (np. obecnych członków zarządu) zamierza nabyć akcje…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W ramach międzynarodowego projektu Glogal University Entrepreneurial Spirit Sudents’ Survey – GUESSS przeprowadzono ankiety wśród 11,9 tys. studentów z 36 polskich uczelni – dzieciach z polskich firm rodzinnych. Wyniki pokazały, że 48,4 % respondentów w ciągu 5 lat po studiach planuje prowadzić własny biznes. Natomiast już tylko 6,3 % deklaruje przejęcie firmy rodzinnej. Polskie firmy to w wielu wypadkach budowane przez lata biznesy rodzinne. Ich sukces był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu właścicieli. Ryzykowali oni często całe swoje majątki, żeby rozwinąć interes, bo wierzyli w jego powodzenie. Zwykle ich marzeniem jest…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Dopiero zaczynasz studia prawnicze? Jesteś osobą otwartą na nawiązanie nowych kontaktów? Chcesz poznać studentów Wydziałów Prawa i Administracji z całej Polski ? Jeśli tak to dobrze trafiłeś, najlepszą okazją do tego będzie „Adapciak”, który w tym roku odbywać się będzie w stolicy krainy tysiąca jezior. Dlaczego? To już XVIII edycja Ogólnopolskiego Obozu Adaptacyjnego Studentów Prawa i Administracji „Adapciak” co roku obóz cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem świeżo upieczonych studentów z całej Polski. Na obozie czekają na Ciebie szkolenia, warsztaty, wykłady,…
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
W dniu 1 kwietnia 2011 roku zamknięto postępowanie przed Sądem Rejonowym toczącym się przeciwko Januszowi J. o popełnienie dwóch przestępstw: pomocnictwa do kradzieży oraz kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego tj. odpowiednio z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 278 § 1 i z art. 278 § 1 i 5 k.k. Wydanie wyroku jednak odroczono i w dniu 8 kwietnia 2011 roku, przewodniczący odczytał treść orzeczenia z monitora komputera w oparciu o…
Reklama:
Najnowsze