Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
poniedziałek, 16 czerwiec 2014 11:22

Jaka to umowa?

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wśród przedsiębiorców często pokutuje przekonanie, że ustalenie typu zawieranej przez nich umowy odbywa się w drodze prostego uzgodnienia jej nazwy. Skoro więc strony nazwą umowę „Umową o roboty budowlane”, to rzeczywiście jest to umowa o roboty budowlane. Nic bardziej mylnego. Zgodnie z poglądami doktryny oraz utrwaloną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, o charakterze i typie danej umowy decyduje jej treść i cel, a nie jej nazwa. Możesz oczywiście powiedzieć: co z tego, że umowa, którą zawarłem pod nazwą „Umowy o roboty…
środa, 11 czerwiec 2014 13:00

Spółka z o.o. bez kapitału zakładowego

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ministerstwo Sprawiedliwości planuje przeprowadzenie nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych, która szczególnie dla spółek z o. o. będzie małą rewolucją. Zakładane jest przede wszystkim obniżenie minimalnego progu kapitału zakładowego dla nowych spółek do 1 zł, a nawet możliwości tworzenia spółek bez takiego kapitału, w oparciu o udziały beznominałowe. Jednocześnie rząd zamierza stworzyć odpowiednie zabezpieczenia dla wierzycieli spółek.  Po nowelizacji spółka z o.o. będzie mogła działać w trzech wariantach: Klasycznym – funkcjonującym zgodnie z obecnymi zasadami, a więc opartym na kapitale zakładowym i udziałach o określonej wartości nominalnej. Nastąpi jednak obniżenie minimalnego progu kapitału zakładowego z 5.000 zł…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Drobni przedsiębiorcy na skraju bankructwa, stają przed trudnym wyborem i muszą zdecydować czy nie „zamknąć interesu”. Wielu z nich nie zdaje sobie z tego sprawy, ale prawo nakłada na nich obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy są oni niewypłacalni (tzn. gdy nie wykonują oni swoich wymagalnych zobowiązać pieniężnych, czyli krótko mówiąc zalegają z zapłatą rachunków, faktur, podatków, itp.). Aby ogłoszenie upadłości przez sąd było możliwe, konieczny jest wniosek dłużnika (lub wierzyciela). Podlega on opłacie w wysokości 1000 zł. Mając…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
20 maja 2014 r., na posiedzeniu rządu przyjęto projekt zmian w Kodeksie spółek handlowych przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną przy ministrze sprawiedliwości. Największe zmiany dotyczą spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Projekt zakłada zniesienie obligatoryjnego charakteru wpłacania kapitału zakładowego przy zakładaniu spółki oraz wprowadzania dwóch nowych instrumentów ochrony wierzycieli tej spółki - testu wypłacalności oraz kapitału zapasowego. Proponowane przez resort zmiany mogą jednak nie być w pełni skuteczne, z punktu widzenia celów jakie ma spełniać nowelizacja. Cele proponowanych przez Komisję zmian w Kodeksie…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Współpraca z Młodymi Przedsiębiorcami w ramach Forum Młodych pokazuje, że ich największe wątpliwości dotyczą wyboru formy prawnej, w jakiej powinni rozpoczynać i rozwijać swój biznes. Decydując o wyborze formy działalności musimy zdawać sobie sprawę, że nie ma rozwiązań idealnych. Są optymalne, korzystne, rozsądne, ale nie ma najlepszych i jedynych. Nie istnieją też rozwiązania uniwersalne. To, że znajomy świetnie prosperuje w ramach spółki z o.o. nie oznacza, że taka forma jest odpowiednia dla Twojego biznesu. W dzisiejszym wpisie kilka kwestii, które należy przemyśleć przed wyborem ram prawnych biznesu. Możliwych form prawnych jest dużo. Jeśli jednak prowadzimy biznes…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W języku prawniczym w kontekście spółek handlowych często pojawiają się takie pojęcia jak squeeze out, reverse squeeze out i buy out. Co one oznaczają i jaka jest między nimi różnica? Squeeze out, zwany inaczej „wyciśnięciem ze spółki” dotyczy sytuacji, w której większościowi akcjonariusze spółki akcyjnej dokonują przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Procedura ta została uregulowana w Kodeksie spółek handlowych i może do niej dojść po spełnieniu określonych w nim przesłanek. Zgodnie z art. 418 k.s.h. walne zgromadzenie może powziąć uchwałę…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Już w najbliższy weekend, w warszawskim parku na Kępie Potockiej, w szranki szlachetnej rywalizacji sportowej stanie ponad 700 zespołów, walczących o miano najszybszej drużyny tegorocznej edycji Accreo Ekidenu. Zwyczaj organizowania sztafetowych biegów długodystansowych wywodzi się z Japonii. Cała oprawa jubileuszowej, 10. edycji zawodów będzie zatem nawiązywać do kultury i tradycji Kraju Kwitnącej Wiśni. W strefie zmian zamiast pałeczek zawodnicy będą przekazywać sobie tradycyjne szarfy, a w miasteczku imprezy będzie można wziąć udział w japońskich grach i zabawach. Podczas Accreo Ekidenu…
czwartek, 01 maj 2014 22:00

Wprowadzenie poprawek do oferty

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę, tylko przed upływem terminu do składania ofert. Jednak co należy zrobić w przypadku, gdy już po otwarciu ofert wykonawca zorientuje się, że popełnił błąd? Czy może on dokonać poprawki w treści oferty? Niestety po upływie terminu składania ofert wykonawca nie ma możliwości dokonania modyfikacji swojej oferty. Nie oznacza to jednak, że oferta zawierająca błędy będzie automatycznie podlegała odrzuceniu. Prawo zamówień publicznych zawiera regulacje, które pozwalają „uratować” ofertę, w której…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Komisja Europejska z determinacją pracuje nad projektem rozporządzenia powołującego biuro Prokuratury Europejskiej- ponadnarodowego organu do ścigania przestępstw związanych z defraudacją unijnych funduszy, który ma rozpocząć działanie już od 1 stycznia 2015 roku. Jak wynika z raportów Komisji, kwota nadużyć unijnego budżetu rocznie przekracza 500 milionów euro. Jednocześnie niecała połowa postępowań sądowych dotyczących nadużyć kończy się wyrokiem. W lipcu 2013 roku Komisja Europejska przedłożyła projekt rozporządzenia, którego treść spotkała się z żywą dyskusją w państwach członkowskich a wielu przypadkach z wzmożoną…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Częstym dylematem wśród osób, które stają do aktu notarialnego obejmującego „umowę deweloperską” jest określenie przedmiotu umowy w sytuacji, gdy nabywca pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej (jak większość małżeństw w Polsce), a zamierza nabyć lokal do majątku osobistego. Takie rozwiązanie – wbrew niektórym opiniom – jest dopuszczalne. Przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowią, iż do majątku osobistego każdego z małżonków należą między innymi przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeśli zatem pozostajesz w małżeńskim ustroju wspólności ustawowej, a posiadasz środki nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego albo…
Reklama:
Najnowsze