Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Kodeks spółek handlowych (dalej: ksh) nie wyklucza powoływania członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na czas nieokreślony. Kwestię dopuszczalności powołania członka zarządu na czas nieokreślony rozstrzygnął natomiast Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 lipca 2010 r., sygn. akt III CZP 23/10. Według SN nie ma przeszkód ku temu, aby strony w umowie spółki uregulowały kwestię wygaśnięcia mandatu w odmienny sposób od wynikającego z art. 202 § 1 ksh i określiły, że powołanie członków zarządu następuje "na czas nieokreślony". Zamieszczenie takiego postanowienia w umowie jest równoznaczne z wyłączeniem stosowania…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zrobienie przez fotoradar niewyraźnego zdjęcia uniemożliwiającego jednoznaczną identyfikację kierowcy pojazdu, czy zrobienie przez niego zdjęcia samochodu, na którym widać jedynie tylną jego część skutkuje otrzymaniem przez właściciela auta korespondencji zawierającej wezwanie do wskazania danych osoby kierującej samochodem w dniu zrobienia „pamiątkowego zdjęcia”. Obowiązek wskazania komu został powierzony pojazd do kierowania lub używania unormowany jest w art. 78 ust. 4 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (dalej p.r.d.). Wezwany do wskazania kierującego pojazdem ma zasadniczo pięć…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Fotografie mogą podlegać ochronie na gruncie prawa autorskiego, jako utwory fotograficzne, co do tego nie ma wątpliwości. Autorskie prawa osobiste (zawsze) i majątkowe (zazwyczaj) do fotografii przysługują osobie fotografa, wykonującego dane zdjęcie. Fotografia to jednak również idealny nośnik obiektów, będących innymi utworami, które akurat zostały sfotografowane. Czy zatem fotografując np. obiekty architektoniczne, rzeźby, pomniki, murale, czy też inne obiekty, które potencjalnie objęte są prawami autorskimi, fotograf wkracza w jakiś sposób w prawa twórców utworów fotografowanych? Czy przed wykonaniem zdjęcia należy…
piątek, 04 kwiecień 2014 10:50

UE a prawo do aborcji

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Od dłuższego czasu trwają dyskusje na temat uregulowania i ewentualnego ujednolicenia prawa do aborcji na całym obszarze Unii Europejskiej. Szerokim echem odbiło się, choćby, zbieranie podpisów pod inicjatywą protestu przeciwko pomysłowi finansowania instytucji promujących aborcję i same zabiegi z kasy unijnej. "To pokazuje, że proaborcyjne nastawienie w Europie zaczyna się zmieniać. Europejczycy zaczynają dostrzegać wartość ludzkiego życia. Warto przy tym podkreślić, że w wielu krajach motorem napędowym naszej inicjatywy wcale nie byli katolicy" – twierdzi Michał Baran z Polskiego Komitetu Narodowego Inicjatywy.…
czwartek, 03 kwiecień 2014 10:30

Rozwód z dzieckiem w tle

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Aby przystąpić do rozważania wpływu rozwodu i okoliczności jemu towarzyszących na egzystencję dziecka w rodzinie, należy w pierwszej kolejności określić, czym jest ta instytucja w świetle prawa polskiego. Temat jest, jednak, zbyt szeroki, by można było omówić go w krótkim materiale, możemy pokusić się jedynie o zarys tematyki. Rozwodem, zatem, będzie rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego bądź obojga małżonków. Rozwód - obok owdowienia i unieważnienia małżeństwa - jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo. Możemy wyróżnić dwa…
wtorek, 01 kwiecień 2014 12:39

Polskie Forum Arbitrażu

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Europejskie Centrum Arbitrażu serdecznie zaprasza na Polskie Forum Arbitrażu, które odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2014 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Organizatorem przedsięwzięcia jest Europejskie Centrum Arbitrażu - niezależna, niepolityczna oraz nie nastawiona na zysk organizacja społeczna, prowadząca działalność edukacyjną, informacyjną oraz naukową, związaną z arbitrażem. Celem projektu jest promowanie arbitrażu jako alternatywnej metody rozstrzygania sporów, zarówno w środowisku prawniczym, jak i biznesowym. Udział w wydarzeniu wezmą m.in. profesor Leszek Balcerowicz, profesor Jerzy Buzek, profesor Grzegorz Domański, profesor Stanisław Sołtysiński,…
wtorek, 01 kwiecień 2014 12:20

Debata "Zarządzanie usługami prawniczmi"

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Jak zmienia się rynek usług prawniczych w Polsce? Jakie w najbliższych latach będą limity miejsc na aplikacje prowadzone przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury? Zapraszamy na debatę z udziałem menedżerów do Uczelni Łazarskiego w Warszawie. O rynku pracy w sektorze prawa ze studentami dyskutować będą: Tomasz Kudla – kierownik działu praktyk i spraw aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Bożena Głowacka – właściciel Kancelarii Radców Prawnych Głowacka i wspólnicy, przedstawiciel działu prawnego ZPP, wcześniej pracownik korporacji prawniczej Łukasz Mlost – HR…
niedziela, 30 marzec 2014 22:00

Podział majątku wspólnego

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W dzisiejszych czasach rozwód nie jest już dla nikogo szokujący. Niemniej często przysparza on byłym małżonkom wiele problemów, szczególnie w sferze finansowej. Powstaje pytanie w jaki sposób podzielić wspólny majątek, kto powinien zatrzymać mieszkanie, a kto samochód? Istnieje kilka sposobów rozwiązania tego typu sytuacji. Zasadniczo w chwili zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólność majątkowa, która po rozwodzie przekształca się we współwłasność ułamkową. Podział tej współwłasności, czyli właśnie podział majątku może być dokonany przez byłych małżonków w formie umowy (tzw.…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zakładanie firmy miało być ułatwione przez zasadę jednego okienka i możliwość rejestracji spółki z o.o. on line. Idea słuszna, jednak jej realizacja w zasadzie ani nie uprościła ani nie przyspieszyła procedury. Planowana obecnie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw ma ograniczyć ilość wypełnianych wniosków i skrócić czas rejestracji. Procedura zakładania spółek została kilka lat temu uproszczona przez wprowadzenie zasady tzw. jednego okienka, jednak nadal formalne rozpoczęcie biznesu nie jest możliwe tak szybko. Przedsiębiorca nie musi już co prawda biegać po urzędach z różnymi wnioskami, aby uzyskać…
środa, 26 marzec 2014 23:00

Jak zorganizować zbiórkę publiczną

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Codziennie spotykamy się z wolontariuszami i kwestorami, którzy proszą o wrzucenie drobnych do puszki, na ulicach zaczepiają nas osoby proszące o pomoc w pokryciu kosztów leczenia chorego dziecka, itd. Mogłoby się wydawać, że zbieranie datków na szczytne cele jest dozwolone w każdym przypadku, wszak przede wszystkim powinna liczyć się dobroczynność i nadrzędny cel, na które mają być przekazane zebrane środki. Jednak sięganie po pomoc obcych ludzi nie może odbywać się dowolnie. Warunki organizowania publicznych zbiórek pieniędzy zostały określone w ustawie…
Reklama:
Najnowsze