Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Wyszukaj na naszej stronie

 
 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W momencie zawarcia przez inwestora i wykonawcę umowy o roboty budowlane pomiędzy stronami powstaje więź prawna – stosunek zobowiązaniowy, a w jego ramach powstają wzajemne prawa i obowiązki obu stron. Od tego momenty strony są więc związane umową i zobligowane do tego, aby dotrzymać jej postanowieniem (pacta sunt servanda). Co więc zrobić w wypadku, gdy inwestor nie jest zadowolony ze sposobu wykonywania umowy przez wykonawcę, lub – po prostu – chciałby, żeby obiekt został wzniesiony przez kogoś innego? Odpowiedź jest…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Pod koniec listopada 2013 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę (sygn. akt: III CZP 75/13) zgodnie z którą wskazał, iż w przypadku jeśli zdarzenie powodujące szkodę (czyli ruch zakładu górniczego ), jak również i sama szkoda powstała przed 1 stycznia 2012 r. stosuje się przepisy ustawy z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Taki stan rzeczy Sąd Najwyższy potwierdził w orzeczeniu z dnia 24.01.2014 r. (sygn. akt: V CSK 93/13). Na marginesie wskazuję, iż „stare prawo geologiczne i górnicze”…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Prestiż społeczny, ciekawa kariera i wysokie zarobki – przeważnie takie jest potoczne wyobrażenie o zawodzie prawnika. Jednocześnie reputacja profesji prawniczej jest obecnie na dosyć niskim poziomie, przez co na aktualności zyskuje pogląd George’a Bernarda Shawa, że „jeśli każdy zawód jest konspiracją przeciw laikom, to prawników należałoby uznać za największych konspirantów”[1]. Współcześni prawnicy coraz bardziej upodabniają się do siebie nie tylko pod względem ubioru, stylu bycia i poziomu życia, ale również w sposobie myślenia i argumentacji, który często bywa niezrozumiały dla…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
  IV edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy już za nami. W imieniu wszystkich organizatorów dziękujemy wszystkim za pomoc oraz tak liczne odwiedziny studentów oraz absolwentów prawa i administracji. Dziękujemy Panu Ministrowi Sprawiedliwości – Markowi Biernackiemu za objęcie Patronatu Honorowego nad wydarzeniem. Cieszymy się, że do grona dotychczasowych Patronów Instytucjonalnych – Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw i Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych – dołączyło Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki licznemu gronu sponsorów zwycięzcy Turnieju i Konkursów zorganizowanych w ramach Prawniczych Targów Praktyk…
piątek, 21 marzec 2014 13:00

Rola współczesnego prawnika

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zagadnienie roli współczesnego prawnika jest istotne ze względu na to, że wszystkie sfery otaczającego nas świata są w mniejszym lub większym zakresie poddane regulacjom prawnym. Zjawisko to nazywa się jurydyzacją życia publicznego. Z jednej strony jest jednostka, której prawo mówi co jest zakazane a co dozwolone, z drugiej państwo, któremu prawo „patrzy na ręce” przez ustawową regulację kompetencji. Zbyt szczegółowa regulacja, mająca na celu ochronę jednostki, może ograniczać wolność pojedynczych podmiotów. Współczesny prawnik powinien umieć wyważyć, w którym momencie dana…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów zaprasza do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji „Air law and technology. Nowe wyznania dla międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego oraz technologii lotniczych”, która odbędzie się w dniach 3 - 4 kwietnia 2014r. w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego - Aula Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej ul. Pigonia 1. II edycja Konferencji stanowić będzie kontynuację rozmów na temat aktualnych problemów prawa lotniczego, a także będzie okazją do poruszenia tematów związanych z technologiami…
czwartek, 20 marzec 2014 11:08

Rola współczesnego prawnika

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Dyskurs na temat roli prawnika prowadzony jest od początków kariery tej szlachetnej profesji. Wydaje się, że stworzono tak wiele koncepcji i poglądów, iż polemika dotycząca miejsca prawnika w dzisiejszej rzeczywistości jest już tylko powtarzaniem tych samych haseł.Wciąż jednak można rzucić świeże spojrzenie na zawód prawnika i jego rolę w dzisiejszym świecie, aby przez wzgląd na stale rosnące wśród młodych ludzi zainteresowanie prawniczym fachem wykazać, że współczesność odkrywa nowe pola dla działalności jurystów. Warto na wstępie przytoczyć tezę profesora Tokarczyka, który…
poniedziałek, 17 marzec 2014 23:00

Korzystanie z Internetu a łamanie prawa

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Współczesny świat nie wyobraża sobie funkcjonowania bez Internetu. Niemal nieograniczone w czasie przesyłanie danych na dużą odległość, kontakty z osobami znajdującymi się po drugiej stronie globu, nieocenione źródło informacji. Między innymi tym jest dla nas sieć internetowa. Jak, jednak, korzystać z tych dobrodziejstw nie łamiąc prawa? Wyczerpanie odpowiedzi na to pytanie zmieściłoby się z pewnością w odpowiednio okazałym poradniku. Tymczasem, wystarczy zasygnalizowanie kilka problemów, by intuicyjnie kierować się normami prawnymi. Możemy m.in. korzystać z tzw. prawa cytatu, czyli licencji ustawowej…
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, które może być udzielone jedynie przez przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokurent ma bardzo szeroki zakres umocowania: może on dokonywać czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zasadniczo umocowanie to dotyczy wszelkich czynności, za wyjątkiem jednak działań wymienionych w art. 1093 kodeksu cywilnego. Prokurent w granicach swego umocowania nie może więc zbyć przedsiębiorstwa, dokonać czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywać i obciążać…
czwartek, 13 marzec 2014 23:00

Rekrutacja a prawo autorskie

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W dzisiejszych czasach konkurencja na rynku pracy jest bardzo wysoka. Z jednej strony pracownicy stawiają coraz wyższe wymagania przyszłym pracodawcom, z drugiej podobne zjawiska obserwujemy po stronie pracodawców, którzy mogąc wybierać wśród szerokiej rzeszy przyszłych pracowników dokonują coraz bardziej wnikliwej oceny kandydatów do pracy. Na tym tle można zaobserwować zjawisko, które powoli staje się normą na rynku pracy. Otóż firmy od kandydatów na stanowiska pracy oczekują lub wręcz wymagają przygotowania pewnych projektów, które mają sprawdzić ich pod kątem przydatności do…
Reklama:
Najnowsze